ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่กับชีวิต เวลาที่คุณอกหัก เวลาที่คุณอ้างว้าง คุณมีวิธีจะแก้ปัญหานี้อย่างไร?
ก. หาอะไรทำจะได้ลืมๆมันไป
ข. กินเหล้า เที่ยวนอน
ค. ทำสมาธิเข้าวัด ทำบุญ
ง. ทำทุกอย่างที่กล่าวมา
หรือแค่ต้องการใครซักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเรา ถ้าคุณมีแสดงว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมาก แต่ถ้าคุณไม่มี
ผมแค่จะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว
เธอไม่ได้อยู่คนเดียว
tilly birds
โฆษณา