17 พ.ค. 2022 เวลา 19:26 • สุขภาพ
📍ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเป็นหลุมสิวมีอะไรบ้าง ❓และปัองกันการเกิดแผลเป็นหลุมสิวได้อย่างไร ❓
🔬ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเป็นหลุมสิว***
•เป็นสิวอักเสบรุนแรง เช่น สิวหนอง สิวหัวช้าง cystic หรือ nodule ซึ่งมักมีการอักเสบลึกลงถึงชั้นผิวหนังแท้ Reticular dermis
•ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาสิวอักเสบช้า ยิ่งได้รับการรักษาช้ายิ่งมีโอกาสเกิดแผลเป็นหลุมสิวมากขึ้น
•แกะบีบ สิว
•มีประวัติครอบครัวมีหลุมสิว
🧬ปัองกันการเกิดแผลเป็นหลุมสิวได้อย่างไร ❓
***การป้องกันการเกิดแผลเป็นหลุมสิวที่ดีที่สุดคือการรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วครับ***
•เมื่อสิวเกิดการอักเสบมักจะลงไปในผิวชั้นลึกทำให้เกิดการอักเสบและการทำลายเนื้อเยื่อปกติ
•และร่างกายก็จะมีกระบวนการในการซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดจากสิว
•ด้วยการผลิตคอลลาเจน Collagen ซึ่งเป็นสารโครงสร้างหลักของผิวหนัง
•ถ้าร่างกายผลิตคอลลาเจนมากหรือน้อยเกินไปก็ทำให้เกิดเป็นแผลเป็นจากสิวขึ้นมาได้ครับ
•ถ้าร่างกายสร้างCollagen ได้น้อยไปก็จะกลายเป็นแผลเป็นหลุมสิวยุบตัว Atrophic Acne Scar
•ถ้าร่างกายสร้างคอลลาเจ้นมากเกินไปเพื่อพยายามซ่อมแซมผิวหนังและเนื้อเยื่อ ก็จะทำให้เกิดแผลเป็นนูนและคีลอยด์ Hypertrophic and Keloid Scar ได้ครับ
อ้างอิง www.aad.org
Dermatol Ther (Heidelb). 2021 Aug;11(4):1129-1139.
🔬What causes acne scars?
When acne breakouts penetrate the skin deeply, they damage the skin and the tissue beneath it. As the acne clears, the body tries to repair this damage. During the healing process, the body produces collagen, a substance that gives the skin support.
If the body produces too little or too much collagen, you will see a scar. The type of scar depends on how much collagen your body makes.
#รักษาหลุมสิว #รักษาสิว #ป้องกันหลุมสิว #acnetreatment #acnescartreatment
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️🔬😉
คำแนะนำในการรักษาสิวเบื้องต้นครับ
โฆษณา