ถ้าเลือกได้ ขอให้ชาตินี้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ อยากเป็น หรือต้องเกิดมาเพื่อทำ ก็ขอให้จบและสำเร็จที่ชาตินี้ค่ะ
โฆษณา