💌"ถ้าเป็นไปได้ชาติหน้าเลือกที่จะไม่ต้องวนเวียนเกิดดับอีกต่อไป...อยู่ในดินแดนบรมสุขแห่งนิพพาน...ส่วนตอนนี้เลือกปฏิบัติให้เข้าใกล้สู่บรมสุขตามอัตภาพ"😇
2 ถูกใจ
82 รับชม
  • 2
    โฆษณา