ไข่หอยเม่น+1 ค่ะ กลิ่นทะแม่งๆ จะคายออกหรือก็โครตแพง ก็เลยกระเดือกลงคอแบบงกๆ หลังจากนั้นพะอืดพะอมเป็นวันๆ🤮🤢🤢😵‍💫
โฆษณา