ไม่สำคัญถ้า
- คุณไม่สมัครงานที่ต้องกำหนดวุฒิการศึกษา
- คุณทำงานอยู่กับบ้าน
- ทำธุรกิจส่วนตัว
- ทำงานที่ใช้ทักษะส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา
- อ้อ เป็นไรเดอร์ก็ไม่ต้องใช้วุฒิปริญา แค่อ่านออกเขียนได้
126รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...