สำหรับประเทศไทยยังให้ความสำคัญของการปริญญา เพราะถือว่าเป็นจดหมายที่ติดอากรแสตมป์ ย่อมได้รับการเปิดอ่านก่อน ย่อมเท่ากับ first impression และย่อมเท่ากับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใช้ห่อหุ้มร่างกาย โดยส่วนตัวไม่จบปริญญาแต่ใช้ทักษะของชีวิต มาใช้ในการประกอบอาชีพได้ ถามว่ายากไหมในการใช้ชีวิตในที่ทำงานโดยไม่มีใบปริญญาติดมือมา ตอบว่าไม่ยากและก็ไม่ง่าย โชคดีที่
ที่องค์กรแห่งนี้ให้โอกาสและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน เปิดโอกาสให้เรียนเพิ่มพูนวิทยฐานะในสายงานที่ทำอยู่ แต่สิ่งที่ทำให้เราทำงานที่องค์กรแห่งนี้ได้โดยปราศจากปริญญาคือ “ ความซื่อสัตย์ “ คนเก่งมีฝีมือหาได้ทั่วไป แต่คนเก่งซึ่งเป็นคนดี หาได้ยากในสังคมยุคปัจจุบัน
1 ถูกใจ
135 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา