20 พ.ค. 2022 เวลา 09:13 • ประวัติศาสตร์
ข้ออ้างในการลาหยุดงานในยุคอียิปต์โบราณเมื่อกว่า “3,000 ปี” ก่อน
1
การลาหยุดงาน เป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมการทำงาน
เหตุผลในการลาก็หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไปทำธุระต่างๆ ลาป่วย ลาพักผ่อน และอีกหลากหลายเหตุผล
แต่ที่จริงแล้ว การลาหยุดงานหรือโดดงานก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน ในสมัยอียิปต์โบราณ คนงานก็มีการลาหยุดงาน ซึ่งเหตุผลก็มีทั้งที่จริงและไม่จริง ไม่ต่างจากคนในปัจจุบัน
ในสังคมอียิปต์โบราณ มีการจ่ายค่าแรงแก่คนงาน และการลาหยุดงานก็เป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณ นายจ้างก็มีการบันทึกเหตุผลในการลาของคนงาน
จากการตรวจสอบทางโบราณคดี ก็พบบันทึกที่แสดงถึงเหตุผลในการลางานของคนงาน ซึ่งเหตุผลก็มีตั้งแต่ถูกแมลงป่องต่อย ไปจนถึงการบ่มเบียร์
แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องข้ออ้างในการลางาน เราต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมการทำงานของชาวอียิปต์โบราณก่อน
ในสังคมอียิปต์โบราณ รัฐบาลนั้นมีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ อำนาจอยู่ที่รัฐบาล ซึ่งควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง
ชาวนา ชาวประมง หรือช่างฝีมือ ก็ต้องนำส่งผลผลิตของตนไปยังวิหาร ซึ่งนักบวชและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล ในขณะที่อารักษณ์จะเป็นผู้จดบันทึกรายการผลผลิตทั้งหมด
3
ผลผลิตที่ได้จะถูกจัดสรรปันส่วนในหมู่ประชาชน โดยอิงตามความจำเป็นและสถานะทางสังคม โดยรัฐจะจ่ายค่าตอบแทนให้คนงาน ซึ่งค่าตอบแทน ก็คือขนมปังและเบียร์
สำหรับงานที่มีรายได้สูง ความเป็นอยู่ที่ดี ก็มีเช่นเดียวกัน โดยในยุคนั้น อารักษณ์ แพทย์ และนักดาราศาสตร์ คืออาชีพยอดนิยมที่คนจำนวนมากต้องการ
ขุนนางและสถาปนิกจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างใหญ่ๆ ส่วนกองทัพก็รับผิดชอบเรื่องการป้องกันดินแดน
สังคมอียิปต์โบราณนั้นต่างจากสังคมโบราณอื่นๆ นั่นก็คือในสังคมอียิปต์โบราณ คนงานได้รับค่าแรง
ในสมัยโบราณ การที่คนงานได้รับค่าแรงถือเป็นสิ่งแปลกใหม่
และสำหรับเหล่าคนงาน ก็มีบ้างในบางวันที่ไม่อยากทำงาน และมีเหตุผลในการลาที่ต่างกันออกไป
หากใครได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บริติช (The British Museum) ที่ประเทศอังกฤษ ก็จะเห็นแผ่นหินปูนแผ่นหนึ่งที่จัดแสดง โดยบนหินนี้มีการสลักตัวอักษรสีแดงและฟ้า และมีอายุเก่าแก่กว่า 1,250 ปีก่อนคริสตกาล
สิ่งที่สลัก คือรายชื่อคนงานกว่า 40 คนที่ลางาน และมีระบุทั้งวันที่ลางาน และเหตุผลในการลางาน
หนึ่งในเหตุผลที่คนงานลางานมากที่สุด ก็คือ “ลางานไปบ่มเบียร์”
อาจจะฟังดูแปลก แต่ในยุคนั้น การทำเบียร์คือสิ่งจำเป็น เนื่องจากน้ำสะอาดนั้นไม่ใช่สิ่งที่หาได้ทั่วๆ ไปเหมือนทุกวันนี้ ดังนั้นเบียร์คือเครื่องดื่มที่จำเป็น
เหตุผลอื่นๆ ก็เช่น ถูกแมลงป่องกัด หรือเจ็บตา เป็นต้น
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ “ภรรยาหรือลูกสาวมีเลือดออก” นั่นก็คือภรรยาหรือลูกสาวเป็นประจำเดือน และผู้เป็นสามีหรือผู้เป็นพ่อ ก็ต้องทำงานในบ้านแทนภรรยาหรือลูกสาว
จะเห็นได้ว่าผู้คนในสมัยโบราณก็ไม่ได้ต่างจากคนในปัจจุบันมากนัก มีการหยุดงานเป็นธรรมดา
ในยุคอียิปต์โบราณ การทำให้คนงานมีความสุขคือสิ่งสำคัญ โดยชาวอียิปต์โบราณมองว่าความเกี่ยวเนื่องระหว่างคนงานกับฟาโรห์ คือความเกี่ยวเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์
คนงานก็ต้องตั้งใจทำงาน รัฐบาลก็ต้องคอยจ่ายค่าแรงให้ตรงเวลา ไม่อย่างนั้น คนงานอาจจะก่อจลาจลได้
โฆษณา