เปิดขั้นตอนสอบขึ้นทะเบียนผู้ใช้สารสกัด “กัญชา” พร้อมรายชื่อ 24 ศูนย์สอบ
1
กรมการแพทย์ เปิดสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิย. นี้ พร้อมรายชื่อ 24 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนสอบขึ้นทะเบียน ผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร E-learning Basic Course และยังไม่เคยสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์)
ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2565 ที่ http://e-learning-dmta.dms.go.th/ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 2565 ผ่านทาง Website: หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ 025906055, 025906056
กำหนดสอบขึ้นทะเบียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัดให้ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานในพื้นที่
หลักฐานการสมัครสอบ ประกอบด้วย
 • ไฟล์สำเนาใบประกอบวิชาชีพลงชื่อสำเนาถูกต้อง
 • ไฟล์ใบรับรองผ่านการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning Basic Course) ซึ่งอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • ไฟล์หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง http://e-learning-dmta.dms.go.th/ หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ 025906055, 025906146 ในเวลาราชการ
 • กำหนดการจัดสอบขึ้นทะเบียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรุณาเบิกจากต้นสังกัด
หมายเหตุ : สำหรับเภสัชกร การสมัครขึ้นทะเบียนฯ เป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้เป็นเพียงการวัดความรู้เท่านั้น ไม่มีผลต่อการสั่งใช้สารสกัดจากกัญชาแต่อย่างใด โดยผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะมีชื่อและข้อมูลปรากฏในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ศูนย์สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแทพย์ ครั้งที่ 1/2565
ศูนย์สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565
โดยทั้ง 24 ศูนย์สอบ ได้แก่
 • 1.
  กรุงเทพมหานคร
 • 2.
  เขตสุขภาพที่ 5 (สสจ.เพชรบุรี)
 • 3.
  เขตสุขภาพที่ 8 (สสจ.อุดรธานี)
 • 4.
  สสจ. เลย
 • 5.
  สสจ.พะเยา
 • 6.
  สสจ.แพร่
 • 7.
  สสจ.แม่ฮ่องสอน
 • 8.
  สสจ.น่าน
 • 9.
  สสจ.ลำพูน
 • 10.
  สสจ.ลำปาง
 • 11.
  สสจ.เชียงใหม่
 • 12.
  สสจ.เชียงราย
 • 13.
  สสจ.บุรีรัมย์
 • 14.
  สสจ.ชัยภูมิ
 • 15.
  สสจ.ลพบุรี
 • 16.
  สสจ.กระบี่
 • 17.
  สสจ.สุราษฎร์ธานี
 • 18.
  สสจ.ภูเก็ต
 • 19.
  สสจ.นครศรีธรรมราช
 • 20.
  สสจ.ระนอง
 • 21.
  สสจ.ชุมพร
 • 22.
  สสจ.พังงา
 • 23.
  สสจ.สตูล
 • 24.
  สสจ.ปัตตานี
2 ถูกใจ
7 แชร์
2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
 • 2
  โฆษณา