แล้วแต่โอกาสครับ. ส่วนใหญ่จะซื้อเฉพาะที่หาซื้อที่กรุงเทพฯไม่ได้
14รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...