21 พ.ค. 2022 เวลา 12:49 • สุขภาพ
## หน้ากากกรองอากาศ บัตรประชาชน และปากกา อุปกรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพและพัทยา ##
22 พฤษภาคม 2565 วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) กับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งเปิดให้ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น.
หลายๆ ท่านที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา คงจะมีผู้สมัครฯ ในดวงใจที่จะลงคะแนนให้แล้วใช่ไหมล่ะคะ และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้คงจะคึกคักน่าดู
เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์คู่กายไปให้ครบนะคะ เริ่มต้นที่หน้ากากกรองอากาศ บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวค่ะ
╔═══════════╗
ZERO COVID THAILAND เพจสำหรับแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยยุติการแพร่กระจายของโควิด-19ในไทย
#กดไลค์และติดตามเพจ Zero C Thailand รวมพลังไทยลดยอดติดเชื้อ ให้เหลือ “0”
เพื่อรับแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างทันท่วงที งานวิจัย และ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น
╚═══════════╝
## ของคู่กายวันไปลงคะแนนเลือกตั้ง ##
1.หน้ากากกรองอากาศ เช่น KF94 N95 KN95 FFP2 เกราะคู่กายที่ให้ทั้งประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเล็กจิ๋วได้ดีเยี่ยมและรูปทรงที่มิดชิด ใส่ได้กระชับกับใบหน้า ก่อนออกจากบ้าน ลืมอะไรยังกลับมาเอาทีหลังได้ แต่อย่าลืมหน้ากากกรองอากาศเป็นอันขาดนะคะ เพราะต้องใช้ปกป้องตัวเองตลอดเวลา นอกจากนี้ กกต. ยังกำหนดว่าผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาด้วยค่ะ ไม่ใส่หน้ากาก เข้าคูหาลงคะแนนไม่ได้นะคะ
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิลงคะแนนค่ะ
3.ปากกา หากนำปากกาส่วนตัวไปเองจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมหรือรอใช้ต่อจากคนอื่น ลดความเสี่ยงในการอยู่ใกล้ชิด สะดวกและปลอดภัยกว่านะคะ
นอกจากนี้ อาจเตรียมร่มไปด้วย ใช้ได้ทั้งกันแดดและกันฝน
และเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้ว อย่าลืม ##เว้นระยะห่าง จากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตรนะคะ
## ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ##
1.ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
2.ยื่นหลักฐานแสดงตน
แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
3.รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.ทำเครื่องหมายกากบาท
เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้
- บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
5.หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
ทราบอย่างนี้แล้ว เตรียมตัวไปใช้สิทธิ กำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาในท้องถิ่นของพวกเรากันนะคะ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น เริ่มด้วยการกระชับหน้ากากกรองอากาศของคุณให้แนบสนิทชิดกับใบหน้า เว้นระยะห่าง เลือกอยู่ในที่ที่อากาศระบายถ่ายเทได้ดี ร่วมมือร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมๆ กันนะคะ
เราจะเอาชนะวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
ติดตามเราได้ที่
Facebook : Zero C Thailand รวมพลังไทยลดยอดติดเชื้อ ให้เหลือ “0”
#zerocovidthailand
#CovidisAirborne #โควิดแพร่ทางอากาศ
อ้างอิง:
เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=15071
โฆษณา