จาก ปสก. สินค้าทั่วไป เนื้อผ้าค่อนข้างหยาบ สวมใส่ได้ไม่นาน ขาดเร็ว ใส่ซ้ำน้อย
1
ส่วนสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ เนื้อผ้านิ่มน่าจับ ใส่บ่อย ทนกว่า กว่าจะได้รอยขาดแบบริ้วๆ ก็หลายปี เคยนำไปตัดเป็นขาสั้นเพราะเสียดาย ช่างเคยถาม "โห...ยี่ห้อนี้เลยเหรอ"
8
โฆษณา