ใช่ครับ...มาก ๆ ด้วย...พิสูจน์ได้ทันที...เราจึงต้องคิดแต่สิ่งดี ๆ...ชีวิตจะได้มีความสุข...ไม่ใช่โลกสวย...แต่เป็นโลกความจริง...ที่เราต้องฝึกคิดดี ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราเอง
โฆษณา