ใช่ค่ะ ความคิดมีผลกับทุกอย่างในชีวิตของคนเรา
ก่อนพูด เราก็ต้องคิด
ก่อนทำ เราก็ต้องคิด
แม้กระทั่งตอนจะกินเราก็ยังต้องคิดว่าจะกินไรดี
โฆษณา