23 พ.ค. 2022 เวลา 11:23 • ปรัชญา
ความฝันคอยหล่อเลี้ยงให้เรามีวันต่อๆไป ส่วนความจริงมีไว้ให้เราเผชิญกับมันอย่างหอมหวาน และโหดร้ายไปพร้อมๆกัน
โฆษณา