23 พ.ค. 2022 เวลา 11:41 • ครอบครัว & เด็ก
คู่ครอง คือคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นไหน แต่ ครองคู่ คือแค่คนที่มาอยู่ร่วมกินกัน ร่วมเสพสม ร่วมสุข แต่คิดแบ่งรับทุกข์จากอีกฝ่าย หากยากคู่ครอง ถ้ามันใช่มันจะรู้ได้เองว่ามันหวังอะไรในชีวิตเรา
3
เดินจูงมือในยามฝนตก
โฆษณา