23 พ.ค. 2022 เวลา 14:48 • ความคิดเห็น
มันสิ้นสุดตั้งแต่จุดที่มันตัดกันจนกลายเป็นทางแยกแล้วครับ
โฆษณา