ความสุข ตามความเห็นเรา น่าจะหมายถึงความสงบในใจ ความพึงพอใจในตัวเอง
โลกจึงสุขยากขึ้น เพราะ
เป็นยุคที่ข่าวสารมากและร่วมกับการมี Social media
ทำให้ความสงบลดลง
เปรียบเทียบมากขึ้น พอใจยากขึ้นค่ะ
ทุนนิยมก็บอกให้มีมากขึ้นอีก มากขึ้นอีกค่ะ 😅
1 ถูกใจ
63 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา