24 พ.ค. 2022 เวลา 01:15 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าเราทำความดี ก็จะไม่มีเรื่องกังวลใจ
สุดท้ายก็จะรู้สึกเป็นสุขครับ🙂
โฆษณา