24 พ.ค. 2022 เวลา 03:08 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
“อาจจะ” เป็นได้ และเป็นไม่ได้
ความสุข ขึ้นอยู่กับภาวะทางจิตใจเราอย่างเดียว ที่เราคิดว่าเราสุข ไม่ว่าจะร้อน จะหนาว จะเจ็บ จะปวด หรือจะสบาย มันเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมา แต่ถ้าใจเราบอกว่าเรามีความสุข มันก็เป็นความสุขในฉบับของเรา
ความสุขของเราอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่น จนกลายเป็นความทุกข์ผู้อื่นก็เป็นได้
เมื่อเราทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ แสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนดี
เช่นความสุขของเราคืออยากมีรถหรูๆ แล้วเราไปโจรกรรมรถคนอื่น เราได้รถหรู เรามีความสุข แต่คนอื่นเป็นทุกข์ ถือว่าไม่ใช่คนดี
แต่ถ้าเราได้แจกข้าว แจกน้ำ ให้ผู้ที่เดือดร้อน ทำให้เรามีความสุข และถือว่าเราเป็นคนดี
ความสุข เกิดจากผลทางใจเราเพียงอย่างเดียว
แต่ความดี เกิดจากผลที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้ได้รับทุกข์
เพราะฉะนั้น “ความสุข” ไม่ได้จบลงที่เป็นคดี
แต่การเป็น “คนดี” เป็นพื้นฐานแห่งความสุข
โฆษณา