ERP คืออะไร? ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
3
ERP คือ ซอฟแวร์บริหารทรัพยากรขององค์กรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยจัดการข้อมูลและระบบการทำงานในองค์กร ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2
โดยจะประกอบด้วยหลายฝ่าย หลายหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกัน อาทิ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฯลฯ ซึ่งทุกหน่วยงานทุกแผนกต่างเชื่อมโยงถึงกันด้วยข้อมูลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ยกตัวอย่างเช่น การประสานงานทางด้านเอกสารของฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายบัญชี และฝ่ายคลังสินค้าที่ต้องจัดเอกสารให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละฝ่าย มีโปรแกรมที่ใช้งาน และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
เช่น ฝ่ายคลังสินค้าใช้โปรแกรม A ฝ่ายจัดซื้อใช้โปรแกรม B ส่วนฝ่ายบัญชีใช้โปรแกรม C ทำให้ระบบการทำงาน ระบบงานเอกสารของทั้ง 3 ฝ่าย รวมถึงข้อมูลที่สรุปออกมามีรูปแบบที่แตกต่างกัน หากข้อมูลในภาพรวมของทุกฝ่ายขาดความเชื่อมโยงหรือไม่ตรงกันกัน ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานที่ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อ จะไม่สามารถสรุปข้อมูล หรือมองภาพรวมที่ถูกต้องได้
ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายในการตรวจสอบข้อมูล สอบถามเมื่อพบปัญหา หรือปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีข้อมูลปริมาณไม่มากนัก แต่กับองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก การจัดระเบียบ การค้นหาข้อมูล และการทำงานร่วมกับข้อมูลของหลายฝ่ายจะเป็นไปได้ยาก และซับซ้อนมากขึ้น
1
ซึ่งหากข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบและไม่เชื่อมโยงกัน จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก และเสียเวลา รวมถึงการจะนำข้อมูลไปใช้งานอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
และหากเกิดความเข้าใจในภาพรวมที่คลาดเคลื่อน อาจทำให้การวิเคราะห์และการวางแผนงานขององค์กรผิดพลาด กลายเป็นปัญหาที่ต้องตามแก้ไขทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร และด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่บกพร่อง ทำให้ขาดการเชื่อมโยงของข้อมูลภายใน ทั้งยังช่วยรวบรวมระบบงานของแต่ละแผนกที่แตกต่างกันให้ทำงานเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันได้
ระบบ ERP คืออะไร
1
ระบบ ERP คือ ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารงานทรัพยากรขององค์กร ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระบบการทำงานจากทุกหน่วยงานในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลเดียวกันและมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes)
2
ระบบ ERP จะมี 2 รูปแบบ คือ
• ERP แบบ On-Premise คือ การติดตั้งระบบ ERP ไว้บน Hardware หรือ เครื่องเซิฟเวอร์ขององค์กร แล้วแชร์ข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์นั้นๆรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
แต่มีข้อเสียตรงที่สามารถใช้ได้ภายในองค์กรเท่านั้น หากต้องการเชื่อมต่อจากภายนอกองค์กรจะค่อนข้างยุ่งยาก และต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยดูแล
• ERP แบบ On Cloud คือ การติดตั้งระบบ ERP ไว้บน Cloud Server ซึ่งจะต้องเช่าพื้นที่วางระบบและฐานข้อมูลจากผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ซึ่งมีข้อดีตรงที่สะดวก สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
ที่สำคัญคือมาตรฐานการสำรองข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์ระดับสากล ที่จะจัดเก็บข้อมูลสำคัญทางธุรกิจด้วยความปลอดภัยสูงสุดบน CLOUD ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย และการันตีความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยผู้ดูแลระบบระดับโลกโดยตรง
ประโยชน์ของระบบ ERP คืออะไร
1. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ระบบ ERP จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นออกไป การกรอกข้อมูลบนระบบ ERP เพียงหนึ่งครั้ง ระบบจะทำการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล ให้แผนกอื่นๆ นำไปใช้งานต่อได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
เช่น เมื่อฝ่ายจัดซื้อกรอกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ฝ่ายบัญชีและการเงินจะสามารถมองเห็นข้อมูลการสั่งซื้อนั้นๆได้พร้อมกัน รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องพร้อมออกเอกสารทางบัญชีได้ โดยไม่ต้องกรอกเอกสารหรือตัวเลขใหม่เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้พนักงานไม่ต้องทำเอกสารซ้ำซ้อน มีเวลาจัดการงานในส่วนอื่นๆมากขึ้น
2. ทำงานได้จากทุกที่แม้จะอยู่ห่างไกล
ในปัจจุบันระบบ ERP แบบ On Cloud เป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถทำงานหรือดูข้อมูลได้จากทุกที่ สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Real-Time ช่วยให้การทำงานของพนักงานมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว แม้จะอยู่ในช่วง Work From Home ก็ตาม
3. มีความปลอดภัยสูง
ระบบ ERP คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้บน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งมีประวัติการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ตลอดเวลา ทำให้สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ปลอดภัยกว่าการเก็บข้อมูลด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-Premise หรือ แบบ On Cloud ต่างก็มีความปลอดภัยในการเก็บและปกป้องข้อมูลสูงทั้งคู่ โดย On-Premise ERP จะมีการเก็บข้อมูลไว้บนฐานข้อมูลภายในองค์กร จึงง่ายต่อการจัดการดูแล
1
ในขณะที่ On-Cloud ERP ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider จะมีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แน่นหนา คอยป้องกันการโจมตีของแฮกเกอร์หรือไวรัสต่างๆ เพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย ทั้งยังมีการเก็บสำรองข้อมูลไว้บน ฐานข้อมูล (Server) หลากหลายแห่งทั่วโลก ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายอย่างแน่นอน
4. เข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้ง่าย
ระบบ ERP คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในองค์กรใช้งานร่วมกัน ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้บนระบบ ERP จะถูกจัดเรียงและเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง และดึงข้อมูลไปใช้งาน ไม่ว่าคุณจะทำงานในแผนกใดก็ตาม
สรุปประโยชน์การใช้งาน ERP
ระบบ ERP คือคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานภายในขององค์กร ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
ทั้งยังช่วยลดภาระขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การทำงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถสื่อสารกันผ่านข้อมูลได้ง่ายแม้ไม่ได้เข้าสำนักงาน และที่สำคัญองค์กรยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรักษาไว้บนระบบจะถูกจัดเรียงให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทำให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองเห็นภาพรวมการทำงาน และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
12ถูกใจ
37แชร์
81Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สาเหตุของภาวะสมองล้า พร้อมวิธีแฮ็กสมองให้สดชื่น ประชุมเยอะ อ่านหนังสือหนัก จนรู้สึกว่า ‘สมองล้า’ ภาวะนี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกที่คิดไปเอง แต่สมองของเรามันมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงได้จริงๆ นะ ภาวะสมองล้า เกิดขึ้นจากอะไร แค่ไหนที่เรียกว่าสมองทำงานหนัก แล้วถ้ายังฝืนใช้งานยิงยาวแบบต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง Top to Toe เอพิโสดนี้ ดร.ข้าว จะพาทุกคนไปทำความรู้จักที่มาที่ไปของภาวะสมองล้าให้มากขึ้น พร้อมกับทริกในการดูแลกลไกการทำงานของสมองที่ทำตามได้จริง Top to Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจรดเท้า ดำเนินรายการโดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์
   KISS แย้มปีหน้าโตก้าวกระโดด KISS ร่วมงาน Oppday ไตรมาส 3/2565 โชว์ผลการดำเนินงาน รายได้เติบโต 49% จากปีก่อน ตอบรับภาพรวมตลาดที่เติบโตต่อเนื่องเริ่มรับรู้รายได้กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ แย้มปีหน้าโตก้าวกระโดด พร้อมลุยขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพอย่างเต็มกำลัง
   รู้จักบุคคลนี้ไหมครับ คุณโจนจันได กับ ภรรยาชาวอเมริกันและลูกชาย รู้จักไหมครับ เคยได้ยินชื่อไหมเอ่ย บทความนี้เอามาจาก คุณโจนจันได ชีวิตมันต้องง่าย ถ้ามันยาก แปลว่ามันผิด
   10 อันดับ ผู้พัฒนาที่ดิน สูงสุด ปี 2565 มูลค่ากว่า 2.7 แสนล. จับกระแส อสังหาริมทรัพย์ไทย เปิด 10 อันดับ ผู้พัฒนาที่ดินสูงสุด ปี 2565 มูลค่ารวมกันกว่า 2.7 แสนล้านบาท กินรวบส่วนแบ่ง 58% ของตลาด 'เอพี' ยืนเหนือตาราง บริษัทเดียวทะลุ 6 หมื่นล้าน ขณะ 'รีเจนท์กรีนเพาเวอร์ ' ม้ามืดนอกตลาดในแง่หน่วย
   ดูทั้งหมด