24 พ.ค. 2022 เวลา 08:56 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
การความสุขกับการเป็นคนดี ถือเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่?
คนดีในอุดมคติของใคร
ทำแบบไหนเรียกว่าเป็นคนดี ?
ถ้าความสุขของเรา เป็นความทุกข์ของคนอื่น ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะเรียกว่าเป็นคนดีไหม?
โฆษณา