วะตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดมีที่สิ้นสุด,ศาสนาคือวิชาเดียวที่เร่งรัดตัดวัฎฏะจักรอันยาวนาน⏳⌚📆☯️📿🌡️🙉🙈🙊🐠🐘🕊️🦅หรือวงจรอุบาทว์(อุบัติ=เกิด)นี้ได้โลกนีัเป็นแค่ทางผ่านของจิตวิญญาณที่ท่องไปในภพภูมิต่างๆเท่านั้นเองและการจะได้พบเจอพระพุทธศาสนานั้นเป็นของยากมากต้องสร้างสมบุญบารมีมาด้วยการบวชก็เป็นบุญกุศลของเราๆท่านๆที่เพียรสร้างกันเมื่อบวชเรียนปฏิบัติศาสนากิจตามจริงแล้วจะชี้ทางออกจาก
วะ ตะ สงสารนี้ได้
1 ถูกใจ
165 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา