24 พ.ค. 2022 เวลา 09:33 • ความคิดเห็น
วะตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดมีที่สิ้นสุด,ศาสนาคือวิชาเดียวที่เร่งรัดตัดวัฎฏะจักรอันยาวนาน⏳⌚📆☯️📿🌡️🙉🙈🙊🐠🐘🕊️🦅หรือวงจรอุบาทว์(อุบัติ=เกิด)นี้ได้โลกนีัเป็นแค่ทางผ่านของจิตวิญญาณที่ท่องไปในภพภูมิต่างๆเท่านั้นเองและการจะได้พบเจอพระพุทธศาสนานั้นเป็นของยากมากต้องสร้างสมบุญบารมีมาด้วยการบวชก็เป็นบุญกุศลของเราๆท่านๆที่เพียรสร้างกันเมื่อบวชเรียนปฏิบัติศาสนากิจตามจริงแล้วจะชี้ทางออกจาก
วะ ตะ สงสารนี้ได้
โฆษณา