24 พ.ค. 2022 เวลา 10:21 • ความคิดเห็น
ไม่ต้องพูด นิ่งๆ มองหน้าคนพูด สายตาที่มอง เอ็นดูเหมือนเวลาที่เรามองเด็กท่อง ก.ไก่ครับ
โฆษณา