จะเลือกซ้ายหรือขวา อยู่ที่เรื่องราว สถานการณ์ และวัตถุประสงค์
(การเห็นมุมบนมุมเดียวในกรอบ ยังสรุปอะไรไม่ได้ ถ้าเราไปยืนอยู่จริง สายตาเราจะเห็นด้านหน้า ด้านข้างและหลัง นั่นจะทำให้ตัดสินใจได้)
โดยนิสัยเราชอบเดินคนเดียว อาจไปซ้าย ซึ่งเป็นการฉีกเพื่อความแตกต่าง ต้องการผลลัพธ์ที่พิเศษ มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อะไรที่มันไม่รู้ คิดว่าน่ากลัว ท้าทาย ลองเผชิญดูซักตั้ง ไปให้สุดเพื่อรู้เห็นด้วยตนเอง
2
แต่จะไปขวา ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับความสงบเรียบร้อย ความเห็นพ้องกับวัฒนธรรมที่สวยงาม เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม รวมถึงพื้นที่ที่ต้องการร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคี ฝ่าฟันปัญหาไปเป็นทีมเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
1
แต่กรณีพิสดาร ไม่รู้อะไรเลย อาจเกิดเหตุเภทภัย...เกาะกลุ่มกันไว้ดีที่สุดค่ะ ออกแนว "รักตัวกลัวตาย" 😁😆🤭
2
  • 9
โฆษณา