ส่วนผม
ผมเลือกที่จะไม่เดินตามทาง
ผมจะเดินเลี้ยวเข้าข้างทาง
แล้วเดินต่อไปโดยไม่มีเส้นทาง
เพราะผมจะสร้างเส้นทางของผมเอง
  • 2
โฆษณา