1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
2.แบรนด์ดิ้ง
3.เป็นสินค้าที่ตลาดไม่นิยม หรือล่าสมัย
4. ช่องทางการจำหน่ายเข้าไม่ถึงผู้บริโภค
5. ไม่มีความรู้ด้านการตลาด การขาย
ถ้าสินค้าชุมชนใดมี 5 ข้อนี้ สังเกตุว่าจะขายได้ ขายดี และจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า
81รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...