ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่มีหลักฐานแน่ชัด สิ่งนั้นๆ จะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเอง ให้เราได้สัมผัสกับมันเองก็จะเกิดความเชื่อค่ะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ สามารถค้นหาหลักฐานจากการสืบค้นข้อมูลได้ ก็จะนำข้อมูลที่เราหามาได้จากหลายๆ แหล่ง มาเปรียบเทียบกัน หากเค้าเขียนอธิบายเอาไว้เหมือนกันหรือคล้ายคลึงไปในทำนองเดียวกัน เราก็จะคิดว่ามันเป็นบทสรุปที่ยอมรับในสากลแล้ว เราสามารถเชื่อได้ค่ะ
โฆษณา