25 พ.ค. 2022 เวลา 02:49 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ต้องถามว่า ถ้าเป็นคนดี จะมีความสุขแบบไหน ?
และ ถ้าเป็นคนไม่ดีละ จะมีความสุขแบบไหน ?
ความสุขคือการที่ได้รับความรู้สึกว่านี้คือสุข
ส่วนการเป็นคนดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตนเอง
"ไม่มีสิ่งใดกำหนดความดี ได้เท่าตนเองกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นความสุขของเราหรือไม่ "
โฆษณา