25 พ.ค. 2022 เวลา 03:44 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความสุข ไม่ใช่ผลตอบแทนของการเป็นคนดี เสมอไป
ความทุกข์ ไม่ได้ทำให้กลายเป็นคนไม่ดี เสมอไป
โฆษณา