ไม่ได้เลือกทางซ้ายเพราะไม่เหมือนใคร
และก็ไม่ได้เลือกทางขวา เพราะตามๆกันไป
แต่จะหยุดตรงกลางก่อน เพื่อดูว่าระหว่างสองทางนี้ อะไรตอบโจทย์ชีวิตเรา
  • 1
โฆษณา