เรามักจะรู้เรื่องของคนอื่นดีเสมอ แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะดำเนินชีวตตามแบบของเรางัยงัย ตัวเราก็เหมือนกัน รู้จุดมุ่งหมายแต่ไม่รู่วิธีการ ไม่ต่างกัน
2 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา