มองไม่เห็นเป้าหมาย เลือกทางไหนก็ไม่ต่างกัน ถ้าฝั่งซ้ายคือเป้าหมายของคุณ คุณจะไม่สนทางเลือกอื่น เพราะถึงเดินไปเท่าไรก็ไม่ถึง
  • 2
โฆษณา