ขอเลือกอยู่กับตัวเราเอง
ที่มีความสุข
ก็คนอื่นที่มีความสุข เค้าอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้อ้ะ เชื่อตัวเราเองดีกว่าเยอะะะ 🥰💓
  • 4
โฆษณา