เรายังไม่รู้จักตัวเราดีพอเลยค่ะ😂😂😂
เราจึงต้องค้นหาและเรียนรู้ พิจารณากายใจเราในทุกๆวัน❤️
ดังนั้น อย่าใส่ใจเสียงรอบข้าง เป็นสุข🍂🍀🥰
3 ถูกใจ
143 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา