25 พ.ค. 2022 เวลา 11:19 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความสุขและความทุกข์คือสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปค่ะ และการเป็นคนดีก็ไม่ได้การรันตีว่าเราจะมีความสุข เราว่าสิ่งสำคัญคือ การเป็นตัวเรา ที่รู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีและสิ่งที่เราทำผิดพลาดค่ะ รู้จักให้อภัยตัวเอง รู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง รู้จักเลือกใช้ชีวิตให้เป็น
โฆษณา