คนเลือกที่จะไปทางซ้ายจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากหน่อย ส่วนคนที่เลือกไปทางขวาอาจจะเชื่อว่าหลายๆหัวดีกว่าหัวเดียว ชึ่งก็จะปลอดภัยกว่า ถ้าสมมติว่าทางข้างหน้าทั้งซ้ายและขวาเกิดขาดขึ้นมา คนไปทางขวาอาจจะไม่ตกใจมากแต่อาจจะช่วยกันให้ข้ามผ่านทางที่ขาดไปได้ ส่วนคนที่ไปทางซ้ายอาจจะคิดไปต่างๆนาๆ ถ้าใจไม่เข้มแข็งพอก็จะไม่สามารถหาทางเดินข้ามผ่านไปได้ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่เลือกทำอะไรไปในทางคนส่วนใหญ่
  • 1
โฆษณา