คงไปทางซ้าย เป็นสิ่งที่ท้าท้ายดี ที่เราจะไปอีกทางหนึ่ง และคงมีคำถามในใจ ทำไมถึงไม่มีใครเดินมากับเรา
และทำไมเราถึงไม่เดินตามใคร
  • 1
โฆษณา