ไม่มีใครรู้จักเราดี แม้แต่ตัวเราเอง
ตราบใดที่เรายังไม่ศึกษา
ถึงความเป็นตัวเองให้เข้าใจ
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา