เลือกย้อนกลับไปทางเดิมที่เดินมาครับ ไม่มีเหตุผลดีๆ มา support เลย แต่ส่วนตัวบางทีก็ไม่ชอบคล้อยตามคนหมู่มาก แล้วก็ไม่ได้อยากโดดเดี่ยวเป็นคนหมู่น้อย
ถ้าด้านหน้าเป็นทางแยกที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เดินมาด้วยกันอยู่ดีๆ ต้องแยกทางกัน บางทีการเดินย้อนกลับไปตามทางที่เขาเคยเดินมาด้วยกันก็อาจจะดีก็ได้
แต่อย่างที่คุณสุดยอดคำตอบว่า คนเรารักตัวกลัวตาย เกาะกลุ่มกันไว้ดีที่สุดครับ😅
1
  • 1
โฆษณา