26 พ.ค. 2022 เวลา 06:55 • ปรัชญา
สำหรับเรา ส่วนตัวแล้ว
เราชอบในคำถามมากกว่า
ไม่ว่าคำตอบนั้นจะดีหรือเป็นคำตอบเฉพาะที่ส่วนตัวมากก็ตาม
แต่เราว่าคำถามนั้นสำคัญยิ่ง
คำถามนั้นช่วยให้โลกเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ให้เกิดปัญญา ในการตั้งข้อสงสัย ในคำถาม
ให้พวกเราทุกๆคนได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็น ได้คิด
ได้ค้นหา ได้หาคำตอบ ได้รู้สึก ได้สำรวจตนเอง
ส่วนตัวเรานั้น มองว่า คำถามนั้นมันมีพลังกว่าคำตอบยิ่งนัก
โฆษณา