💌"เลือกคน(มีสติปัญญา)เก่ง ซึ่งย่อมเป็นคน(ทำเรื่อง)ดี และเป็นคนที่(หันเข้าหาการ)มีความสุข!! และเลือกเป็นคนนั้นเองด้วย!!"😎👍
  • 3
โฆษณา