26 พ.ค. 2022 เวลา 09:45 • ความคิดเห็น
💌"เลือกคน(มีสติปัญญา)เก่ง ซึ่งย่อมเป็นคน(ทำเรื่อง)ดี และเป็นคนที่(หันเข้าหาการ)มีความสุข!! และเลือกเป็นคนนั้นเองด้วย!!"😎👍
โฆษณา