💌"เมื่อเรามีใจใฝ่คิดพูดทำดี จะดึงดูดคนที่ดีมีศีลเสมอกันเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิต"😇
4 ถูกใจ
1 แชร์
223 รับชม
  • 4
    โฆษณา