ปฏิวัติการผลิตผ้าเดนิม
ADVANCED DENIM by ARCHROMA
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และประเด็นปัญหาจากสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่ ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ผู้ย้อม ตกแต่งผืนผ้า และผู้ผลิตสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอตลอดทั้งสายงานการผลิต หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ
กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสีรวมถึงสารเคมีที่ใช้ (เช่น GOTS, Oeko-tex, bluesign) ที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดความมีมาตรฐานของสิ่งทอ ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบต้องถือปฏิบัติ
รวมถึงการประหยัดทรัพยากรน้ำ ลดปริมาณน้ำเสีย พลังงาน เวลาที่ใช้ หรือ การดูแลเรื่องนิเวศวิทยา ด้านเศรษฐกิจ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ซึ่งมีการใช้กระบวนการที่หลากหลาย ใช้สารเคมีที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลที่ต้องการ เรียกว่า กระบวนการ 4E’s คือ
1. E-สภาพแวดล้อม (environment) 2. E-ประสิทธิภาพ (efficiency)
3. E-สภาพนิเวศน์ (ecology) และ 4. E-เศรษฐกิจ (economy)
แม้แต่ผู้บริโภคสิ่งทอในระดับของครัวเรือนก็จะได้รับผลกำไรจากกระบวนการ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรด้านพลังงาน
จำลองแนวคิดการปฏิวัติการผลิตผ้าเดนิม
อาโครม่า (ARCHROMA) คือ การประสานกำลังระหว่าง เทคโนโลยี ผลของการเป็นที่นิยม และการรักษาระบบนิเวศน์ ทำการปฏิวัติการผลิตผ้าเดนิม ให้เป็นกระบวนการผลิตผ้าเดนิม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากผลของการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ปริมาณการใช้น้ำ พลังงาน สาธารณูปโภคต่างๆ สินค้าและบริการ การเกิดของเสีย เพิ่มมากขึ้น
ผ้าเดนิม (ซ้าย) ที่ผลิตขึ้นจาก อาโครม่า
ในปัจจุบัน พบว่าปริมาณน้ำสำหรับบริโภค และการเกษตร เหลืออยู่น้อยมาก คือ ไม่ถึง 1% ของปริมาณที่มีอยู่ในโลก อันเนื่องมาจากความจำเป็นที่มีอยู่จริงสำหรับน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตรมีมากอย่างมหาศาล
แน่นอนมันรวมถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ด้วย เช่น การผลิตกางเกงยีนส์ 1 ตัว ซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 จนถึงปัจจุบัน ต้องมีปริมาณที่ใช้ตลอดกระบวนการ มากถึง 2,900 แกลลอน ซึ่งปริมาณน้ำเหล่านี้ ผู้คนยังไม่ตระหนักว่า เป็นปริมาณน้ำที่ต้องใช้และต้องมีอยู่
แสดงปริมาณน้ำที่ต้องใช้สำหรับการบริโภค/การเกษตร
ด้านความยั่งยืนของกระบวนการผลิต
- กำจัด hydrosulfite ในกระบวนการย้อม
- ใช้ทรัพยากรในการผลิต น้ำ พลังงาน เส้นใย น้อยลง
- ในทางปฏิบัติจัดว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นเลยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ
- กระบวนการซักล้างไม่ทำลายระบบนิเวศน์
ด้านสมรรถภาพ
- สีไม่ตก
- รักษาความเข้มของสีได้อย่างสม่ำเสมอ
- มีสัมผัสของเนื้อผ้าที่นุ่มเป็นพิเศษ
ด้านความเป็นที่นิยม
- ใช้ด้ายพุ่งด้ายยืนที่ผลิตมาจาก การปั่นแบบ ring spinning ซึ่งมีผลทำให้ลักษณะของการซีดในผ้าเดนิมสวย
- มีเฉดสี (colour shade) ที่หลากหลาย เช่น blues และ navies, สีดำ (blacks) และ สีเทา (grays)
- มีผลลัพธ์จากการล้างทำความสะอาดที่แตกต่าง
ความแตกต่างของกระบวนการผลิต ด้วยเทคนิคของอโครมาจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่า โดยกระบวนการย้อมผ้าแบบเดิมที่ใช้ 12 ถังย้อม เหลือเพียง 4 ถังย้อม ในการย้อมแบบ Denim-Ox จนถึงสุดท้ายด้วยกระบวนการแบบใหม่- Pad/Sizing Ox ที่เหลือถังย้อมเพียง 1 ถัง
มีผลทำให้ ใช้ค่าความสูญเสียของทรัพยากรน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ ใช้น้ำน้อยลง 92% ใช้พลังงานน้อยลง 30% และมีปริมาณการเสียหายของฝ้ายลดลง 87%
การปฏิวัติเดนิมโดยอโครมา ทำขึ้นในกรอบความคิด สำหรับการผลิตผ้าเดนิมที่ย้อมด้ายยืนและการย้อมเสื้อผ้าเดนิม ด้วยความตระหนักถึง ประชาชาวโลก ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทุกระดับ และมากไปกว่านั้นด้วยสำนึกหวงแหนแหล่งน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติที่คือชีวิตของชาวโลกทุกคน
แหล่งที่มาของข้อมูล
“Archroma Advanced Denim - Products”. [ออนไลน์]. Available at: http://www.advanceddenim.archroma.com/index.php/products.html. [สืบค้น: 26-พค-2022].
“The Difference Between Ring Spun Denim and Open End Denim”, Denimhunters. [ออนไลน์]. Available at: https://www.denimhunters.com/2014/05/ringspun-openend/. [สืบค้น: 25-พค-2022].
“Archroma_AdvancedDenim.pdf”.
“Ring-Ring Denim - Dictionary Term » RawrDenim.com”. [ออนไลน์]. Available at: http://www.rawrdenim.com/dictionary/r/ring-ring-denim/. [สืบค้น: 25-พค-2022].
44 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   มหาเศรษฐีคริปโตเสียชีวิตติด ๆ กันถึง 4 ราย ภายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึง…
   INVESTORIES (เล่า) เรื่องลงทุน : EP3 ‘ตลาดหุ้นไทย’ หมดเสน่ห์แล้วจริงหรือ ? 0:00 intro 1:02 'ตลาดหุ้นไทย' กับวิกฤตที่ผ่านมา 5:21 Covid-19 ผลกระทบต่อ 'หุ้นไทย' 13:34 ตลาดหุ้นไทย...ยังมีเสน่ห์หรือไม่? 20:20 'ไทย' ยังดึงดูดนักลงทุน EV ได้อีกหรือไม่? 25:06 'เงินเฟ้อ-Recession-การเมือง' ความเสี่ยงต่อหุ้นไทย 29:08 แนะนำกองทุนเปิด SSF/RMF, ASP-SME, ASP-T12 รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนคลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/SSF-LTF-RMF —————————— ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส Line official : https://lin.ee/oEqdRtn Website : www.assetfund.co.th Customer Care : 02-672-1111 Fackbook : https://www.facebook.com/aspfund YouTube : https://bit.ly/2Wh8N4N Blockdit : https://bit.ly/38VxAjQ Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” • ทั้งนี้ กระบวนการคัดสรรบริษัทเพื่อลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลงานในอนาคตลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ #INVESTORIES #เล่าเรื่องลงทุน #ลงทุนหุ้นไทย #กองทุนหุ้นไทย #SME #T12 #SSF #RMF
   อยากมีชีวิตการทำงานที่ดี ต้องรู้จักวิธีรักเพื่อนร่วมงานให้เป็น . รู้จักทักษะของการให้ ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราดีขึ้นอย่างมหาศาล --- ของขวัญจาก #YourNextU #รักนะตัวเอง #ให้การเรียนรู้เป็นการบอกรัก พิเศษ! ตอนนี้สมัครสมาชิก YourNextU Full Access Subscription 6 เดือน แถมอีก 6 เดือน! อยู่ที่ 9,000 uาn (เฉลี่ยเพียง 750 uาn ต่อเดือน) . ทักแชท #YourNextU ได้เลยที่ bit.ly/SelfLove_Thames . วันนี้ - 31 ธค. 65 ครับ : ) #เธมส์thinkต่าง
   Shopee แจ้งปิดให้บริการ “ชำระผ่านบัญชีธนาคาร” ถาวร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลังประสบปัญหา มีผู้ใช้งานที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแพลตฟอร์ม Shopee โดนสูบเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำธุรกรรมเอง และไม่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนใด ๆ
   ดูทั้งหมด