ส่วนตัวคิดว่าสำคัญเท่ากัน เราจะไม่สามารถรู้สิ่งที่เราอยากรู้ได้หากไม่มีการตั้งคำถามฉันใด เราก็จะไม่สามารถรู้สิ่งที่เราอยากรู้ได้หากไร้ซึ่งการตอบคำถามฉันนั้น เอเมน❗️😗
1 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา