คำแรกที่เข้ามาในหัวคือ โควิดครับ
แต่ความเป็นจริงอาจไม่มีใครเป็นอะไรก็ได้/มั้ง
โฆษณา