"หุ้นจ๋าพี่มาแล้ว" Ep1
สวัสดีชาว Blockdit ทุกคน นี่คือรายการใหม่ของมันนี่ที่รัก ที่จะนำเสนอข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหุ้นไทยให้ทุกคนรู้จัก จะเป็นยังไงบ้างลองอ่านได้เลยครับ
หุ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว หลายบริษัทในตลาดหุ้นอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน เพียงแต่เรายังไม่รู้จักมันเท่านั้นเอง
มันนี่ที่รัก
เริ่มต้น Ep1 กันด้วยบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า "HL"
ร้านขายยาแห่งแรกในตลาดหุ้นไทย ก่อตั้งโดย ภญ.มัทยา พันธุกานนท์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งใจให้ร้านขายยาเป็นที่พึ่งแรกของทุกคนในเรื่องสุขภาพ ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาล
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ "HL"
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ: "HL" ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันถือหุ้น 100% ในทั้งสองบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (ธุรกิจร้านขายยา) และบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ)
โครงสร้างกลุ่มบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท
1. บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ประกอบธุรกิจร้านขายยาที่จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ รวมกว่า 10,000 รายการภายใต้ ร้านขายยา 4 แบรนด์ ได้แก่ "iCare", "Pharmax", "vitaminclub", "Super Drug" โดยแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นและเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน
"iCare" เป็นร้านยาชุมชน (Community Pharmacy) เน้นกลุ่มลูกค้าในชุมชน
"Pharmax" เป็นร้านยาครบวงจร (Professtional Pharmacy) เน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ
"vitaminclub เป็นร้านยาไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Pharmacy) เน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ
"Superdrug" เป็นร้านยาขนาดใหญ่อยู่ใกล้โรงพยาบาล มีสินค้าหลากหลาย ราคาถูก
สินค้าที่จำหน่ายในร้านขายยา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ รวมถึงอาหารเสริม สมุนไพร
- อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ในบ้าน เช่น ไม้เท้าผู้สูงอายุ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น
- สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย เช่น แชมพูรักษาอาหารหนังศีรษะร่วง สบู่บำรุงผิว เป็นต้น
- สินค้าบริโภค ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์
ร้านขายยา 4 แบรนด์ มีจุดเด่นและเน้นกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
รูปตัวอย่างสาขาแต่ละแบรนด์
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านขายยา
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12/5/65) มีจำนวนสาขาทั้งหมด 28 สาขา แบ่งเป็น
Pharmax 13 สาขา, iCare 11 สาขา, vitaminclub 3 สาขา และ Super Drug 1 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ตามแหล่งทำเลต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า, คอมมูนิตี้มอลล์, ร้านเดี่ยวในชุมชน เป็นต้น
ลักษณะ Location ของสาขา
2. บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิตเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ "PRIME" และ "Besuto"
"PRIME" (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) และ "Besuto" (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ, ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น, หน้ากากอนามัย)
"PRIME" เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพ โดยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GMP, ISO ฯลฯ และผ่านการรับรองโดยอย. ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 26 SKU
"Besuto" เป็นแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ การป้องกันและการสลายกลิ่น มีผลิตภัณฑ์เด่นคือ "Besuto 12 Hand Cleansing Gel" ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 9 SKU
ผลิตภัณฑ์ Besuto 12 Hand Cleansing Gel ได้รับรางวัลเหรียญเงินและการประกวดสินค้านวัตกรรม 2020 จากประเทศแคนาดา
 • โครงสร้างรายได้: HL มีสัดส่วนรายได้ (ปี 2564) แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น
ยาและอาหารเสริม 68.66%
อุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน 17.97%
สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย 8.72%
สินค้าบริโภค 4.65%
โดยเกือบทั้งหมดขายผ่านช่องทางค้าปลีก 99% และที่เหลือค้าส่ง 1%
สัดส่วนรายได้ของ HL แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ปี 62-64)
สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ปี 2564
 • สรุปข้อมูลทางการเงิน: HL เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้และกำไรเติบโตทุกปี (ปี61-64) โดยเฉพาะปี63-64 ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ทำให้ความต้องการชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK) เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานของ HL เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ปี 2564 มีรายได้รวม 1,216.41 ล้านบาท (+12.62% YoY) และกำไร 79.66 ล้านบาท (+52.98% YoY) โดยมียอดขายต่อบิลเฉลี่ย 551 บาท
ไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม 374.71 ล้านบาท (+44.83% YoY) และกำไร 30.19 ล้านบาท (+36.42% YoY) โดยมียอดขายต่อบิลเฉลี่ย 523 บาท
รายได้และ % การเติบโตของ HL
HL มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2564 = 23.05% สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้จากการขายที่ลดลง =10.35% และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้เท่ากับ 5.53%
อัตรากำไรขั้นต้น, ต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ของ HL
อัตรากำไรสุทธิและกำไรสุทธิของ HL
- สำหรับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ แสดงดังรูปข้างล่าง
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ของ HL
 • โอกาสของธุรกิจ: ร้านขายยาถือเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของประชาชนกรณีเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้นและการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของ HL ในอนาคต
บริษัทมีแผนขยายสาขาอีกจำนวนมากโดยใช้เงินจากการ IPO ซึ่งมีแผนขยาย 10 สาขา/ปี (ในช่วงปี 65-67) และมีแผนที่จะเพิ่มรายการสินค้าแบรนด์ตัวเองรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกด้วย
คาดการณ์มูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยปี 2549-2568
 • จุดเด่นของธุรกิจ:
1. ทีมผู้บริหารเป็นเภสัชกรและมีประสบการณ์ทำธุรกิจมา 29 ปี
2. เป็นร้านขายยาที่มีมาตรฐาน มีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลา
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างยาวนาน และมีหลายสาขาทำให้มีอำนาจการต่อรองสูง
4. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช่วยลดปัญหาขาดแคลนเภสัชกร
5. มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
6. จำหน่ายสินค้าแบรนด์ตัวเอง (margin สูง) ทำให้อัตรากำไรในอนาคตดีขึ้น
 • ความเสี่ยงของธุรกิจ:
1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากธุรกิจร้านขายยามีมูลค่าตลาดที่สูงและเติบโตต่อเนื่อง ทำให้มีการแข่งขันที่สูงทั้งจากผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ โดยเฉพาะการเข้ามาของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ
2. ปัญหาขาดแคลนเภสัชกร ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในร้านขายยา
3. การพึ่งพาผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งมี 2 ราย สัดส่วนรวมกัน 64.44% โดยมีความเสี่ยงที่ทั้งสองรายดังกล่าวไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัทได้
4. การมาของ Telepharmacy และการจำหน่ายยาออนไลน์ผ่าน platform ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จบไปแล้วนะครับ สำหรับ "หุ้นจ๋าพี่มาแล้ว" Ep1 บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL มันนี่ที่รักหวังว่าข้อมูลที่รวบรวมและสรุปมานำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด มันนี่ที่รักขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
อย่าลืมกด "share" และกด "ติดตาม" เพจเราด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดี ๆ จากมันนี่ที่รัก :)
หมายเหตุ: โพสต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ที่มา:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
5ถูกใจ
8แชร์
1.8Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   อธิบายข่าวการหมุนของแก่นโลก #ตามเนื้องานวิจัยจริงๆ (เรียบเรียงโดย สัมโมทิก สวิชญาน)
   ดูแลหน้าอกหลังศัลยกรม #ไม่ดี มีแต่ปัญหา พูดถึง ❥เรื่องการศัลยกรรมเสริมหน้าอก เพื่อแก้ไขปัญหา ❌อกไข่ดาว ❌ใส่เสื้อไม่สวย ❌ไม่มั่นใจ เลยต้องใช้วิธีนี้ เพื่อมาเสริมความมั่นใจให้ตัวเอง . แต่เมื่อเสริมหน้าอกเรียบร้อยแล้ว ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากๆ เพราะถ้าดูแลไม่ดี เตรียมพบกับปัญหาเหล่านี้ได้เลย ที่จะตามมาในไม่ช้าได้เลย . #หน้าอกแตกลาย เกิดจากการเสริมซิลิโคนที่หน้าอกใหญ่เกินไป เพราะผิวหนังขยายให้เข้ากับหน้าอกที่เสริมเข้าไป แต่บางคนเสริมใหญ่เกิน ผิวหนังที่หน้าอกขยายตัวไม่ทัน ขนาดหน้าอกที่เสริมเข้าไป จนเกิดรอยแตกขึ้นมา . #น้ำเหลืองคั่ง อาจเกิดได้หลังเสริมหน้าอก ถ้าน้ำเหลืองมีน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร เราะร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือดได้เอง แต่ถ้าน้ำเหลืองมีมาก ต้องไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์เจาะดูดน้ำเหลืองที่คั่งออก . #เลือดคั่ง เป็นภาวะที่มีเลือดออกมากในโพรงช่องหน้าอก เลือดที่ออกมาจากเส้นเลือด จะคั่งในช่องว่างที่เราเปิดไว้ เพื่อใส่ถุงเต้านม ถ้าแผลปิดได้สนิท จะมีแรงกดให้เลือดหยุดไหลได้เอง ก้อนเลือดจะทำให้เต้านมมีขนาดใหญ่ เขียว ช้ำและปวดมาก . #หน้าอกห่างหรือชิดเกินไป เกิดจากการที่พยายามทำให้เต้านมชิดกันมากๆ โดยการเซาะโพรงด้านในมากเกินไป บริเวณตรงกลางเนื้อให้ร่องดูลึกขึ้น หน้าอกติดกันมักพบในผู้หญิงที่มีรูปร่างผอม เพราะ มีเนินเนื้อและไขมันตรงร่องหน้าอกน้อย . #ถุงซิลิโคนเคลื่อน ถุงซิลิโคนเลื่อนลงต่ำมาก ทำให้หัวนมอยู่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับสัดส่วนของเต้านม ถ้าถุงอยู่ต่ำในระยะแรก มักเกิดในระหว่างผ่าตัด มีการเปิดช่องว่างต่ำเกินไป แต่ถ้าการเคลื่อนเกิดหลังผ่าตัดระยะหลังมัก เกิดจากน้ำหนักของถุงเต้านมถ่วงลงล่าง . #พังผืดรัดซิลิโคน ปกติเวลาเราใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกาย ร่างกายเราจะสร้างพังผืดมาหุ้มโดยอัตโนมัติทุกคน โดยทั่วไปจะมีลักษณะบางๆ เหมือนฟิล์มหุ้มอาหาร ซึ่งพังผืดที่เกิดขึ้นนี้ จะมีการหนาตัวขึ้น ในระดับที่หนาและเหนียวเหมือนถุงหนังเลย และอาจถึงขั้นแข็งเหมือนหินก็เป็นได้ . ฉะนั้น ถ้าไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง คุณควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลคุณ หลังทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกโดยเฉพาะค่ะ
   พนักงานวิญญาณเถ้าแก่ โลกที่ไม่ง่ายในวันนี้ดูเหมือนจะทำให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ทำงานในบริษัทต้องลำบากมากขึ้นกว่าในอดีตมาก จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็ยากขึ้นมาก งานหลายอย่างก็ถูก AI ทดแทนไป เงินเดือนก็ไม่ได้มากพอที่จะมีชีวิตที่ดี ตอนผมเริ่มงานปริญญาโทเมื่อสามสิบปีก่อน เงินเดือนตอนนั้นหมื่นแปด
   เจียไต๋หุ้นพุ่งกว่า 200% สูงสุดรอบ 7 ปี หลังข่าว ‘ธนินท์’ พบ ‘แจ็ค หม่า’ ราคาหุ้นเจียไต๋ทะยาน 251.88% ทำนิวไฮรอบ 7 ปี หลังสื่อฮ่องกงตีข่าวเจ้าสัวธนินท์พบแจ็ค หม่า ที่ฮ่องกงช่วงตรุษจีน
   ดูทั้งหมด