เพื่อนที่มาอีโก้ร้ายกับเรา อคติกับเรา
ทิฐิกับเรา ตัดสิน ปากไม่ดีใส่เรา พูดจาทำร้าย บูลลี่
ไม่คิดถนอมน้ำใจกัน ดูถูกกัน เหยียดหยามกัน
โฆษณา