1. ปากไม่ตรงกับใจ
2. ขี้เหนียว
3. เก็บความลับของเพื่อนไม่อยู่ (ปากโป้ง)
4. ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า
โฆษณา