28 พ.ค. 2022 เวลา 01:48 • ปรัชญา
คำถามก็สำคัญ คำตอบก็สำคัญ
" ทุกคำถามต้องการคำตอบเสมอ "
และทุกคำตอบก็รอคำถามเพื่อให้สร้างคุณค่าให้กันเสมอ
" เหมือนกับที่เจ้าของคำถามนี้ "
โฆษณา